VÄLKOMMEN TILL GUTE FÖRVALTNING AB


PRESENTATION


Gute Förvaltning AB är ett nybildat fastighetsbolag (bildades 2007) med sitt säte på Gotland.

Bolaget består av tre ägare, Anders Krok (ordförande), Göran Eriksson och Stefan Klang (styrelseledamöter).

Vår affärsidé är att förvärva, bygga och förvalta kommersiella fastigheter i Visby med omnejd.

Vår vision är att hyra ut lokaler till sunda företag som bedriver verksamheter som är bra för Gotland, har ett ansvarstagande miljöengagemang samt har en framtidstro.